Wednesday, July 11, 2007

ಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ್ಟರ ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ನಾ

ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ ಪೋರಂ ಎಂಬ ಮಾಯಾಲೋಕಕ್ಕೆ( ಜೇಬು ಕತ್ತರಿಸುವ) ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ನಾ ಕಂಡದ್ದು, ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಬೆಂಗಳೂರು ಅದರ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂವಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರೊ ನಾವು, ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಗುವ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೊ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆವೆ , ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ ನನ್ನದಾಗಿಸಿದ ಮಿತ್ರ ರಫೀಕನಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ನನ್ನ ದನ್ಯವಾದಗಳು

1 comment:

MD said...

hi Maahi,
Thanks for uploading your sketch on blog,
i will watch whenever i want to Laucgh :-)
hey your blog template setup is cool one dude.